Multimedia

Byliśmy wśród prekursorów wdrażających idee aktywnego porodu w Krakowie. Promujemy nowe podejście do porodu, macierzyństwa i tacierzyństwa. Aktualny program szkoły jest efektem ciągłej ewaluacji naszych działań. Wynika ze wspólnych doświadczeń blisko 10 000 absolwentów KOALI.