Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rodzinne Centrum Położnicze KOALA z siedzibą w Krakowie przy ul. Retoryka 1/17. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zapisu na kurs, warsztat lub innego rodzaju usługę oraz gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed dokonaniem takiego zapisu, w celu rozliczenia zamówionych usług.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) lub e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy RCP Koala. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Inspektor Ochrony Danych: iod@koala.krakow.pl

[PDF] Polityka bezpieczeństwa danych osobowych